От Неделя отключването на телефон за да се ползва с друг доставчик на услуги ще стане незаконно в САЩ. Тогава изтича 90 дневния гратисен период от смяната на правилата през Октомври 2012.
Отключването на телефона за използването на неудобрени от производителя софтуерни продукти и други подобни модификации остава разрешено.

Повече на AppleInsider.